دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم
  • دیگ آب گرم زاگرا
دیگ آب گرم دو پاس

دیگ های دو پاس(شعله برگشتی) :

در این نوع دیگ ها فایر تیوپ گذر های داغ حاصل از احتراق در دو پاس (کوره و فایرتیوپ) انتقال حرارت را به آب داخل بویلر انجام می دهد. مدل ساخت این مدل دستگاه برابر استاندارد BS855 است. این نوع دیگ حین ساخت تحت نظارت شرکت های بازرسی استاندارد قرار می گیرند.محصولات مشابه


دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

دی اریتور

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

سختی گیر

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

فیلترشنی


نظراتـــــ

f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U