دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم
  • دیگ آب گرم زاگرا
دیگ آب گرم سه پاس درای بک

دیگ آب گرم سه پاس درای بک

این نوع دیگ با کمک درب عقب و جلو بویلر گاز های گرم حاصل در کوره احتراق از پاس دوم به پاس سوم هدایت می گردد.درای بک به معنی عقب خشک می باشد که در این نوع از دیگها شعله مستقیم از کوره به درب انتهای بویلر برخورد کرده و به پاس دوم انتقال می یابد, درب عقب بویلر با سیمان نسوز پوشیده می گردد.محصولات مشابه


دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

دی اریتور

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

سختی گیر

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

فیلترشنی


نظراتـــــ

f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U