مبدل های زاگرا

منابع و مخازن
  • مبدل های زاگرا
مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

فرایند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جامدی از هم جدا شده اند در بسیاری از کاربرد های مهندسی و صنعتی روی  می دهد.

مبدل حرارتی از تجهیزات بسیار مهم مورد استفاده در تاسیسات نفت ، گاز ، پتروشیمی گرمایش ساختمان ها ، تهویه مطبوع ، تولید قدرت ، بازیابی گرمای هدر رفته و فرآوری شیمیایی به شمار می روند.محصولات مشابه


دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

دی اریتور

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

سختی گیر

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

فیلترشنی


نظراتـــــ

f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U