منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن
  • منابع و مخازن زاگرا
منبع کوئل دار مسی

منبع کوئل دار مسی

این منابع به صورت استوانه ای عمودی یا افقی بوده و براساس استاندارد ASME جهت فشارکار 5-6-8-10-12bar تولید میگردد.

هردستگاه دارای دریچه آدم رو می باشد.

کویل مسی مورد استفاده درمنابع مذکور براساس آخرین استانداردهای ASME و ASTM می باشد.

حداقل دولایه اپوکسی مخصوص درداخل منبع و همچنین رنگ روغنی در پوشش بیرونی(براساس سفارش مشتری)منابع استفاده می شود.

کویل ها با استفاده ازلوله های مسی به قطرهای  ً8/7 و ً 4/3 ساخته می شود.

دریچه نگهدارنده کویل مسی ازجنس چدن می باشد.

مخزن اصلی بافشارمعدل 1/5 برابرفشار کار تست می گردد.

درجه حرارت طراحی کوئل ها 350F درجه می باشد.

جوشکاری قسمت های تحت فشاربه روش SAW (زیرپودری) و به صورت اتوماتیک می باشد.

الکترودهای مصرفی برای جوش های نفوذی وتکمیلی ازنوع 6010 و 7018 می باشد که مطابق با WPS و PQR مورد مصرف قرارمی گیرد.

 محصولات مشابه


دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

دی اریتور

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

سختی گیر

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

فیلترشنی


نظراتـــــ

f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U