منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن
  • منابع و مخازن زاگرا
سختی گیر

سختی گیر

سختی گیرهای رزینی گروه صنعتی زاگرا :

ازظرفیت 30 هزارگرین درساعت الی 4 میلیون گرین درساعت به صورت تک ستون یا دوبلکس تولید میگردد.

املاح کلسیم و منیزیم ازجمله عمده ناخالصی های آب به شمار میروند .

مقداربیش ازحد این املاح، برای مصارف صنعتی و خوراکی مناسب نمی باشد.

سختی آب، عامل تشکیل رسوب دردیگ های بخار، مبدل های حرارتی، برج های خنک کننده و سیستم های سردکننده و... می باشد.

سختی گیرهای رزینی راه حل مناسبی برای مقابله با سختی آب می باشد.محصولات مشابه


دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم زاگرا

دیگ آب گرم

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی زاگرا

دیگ بخار افقی

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی زاگرا

دیگ بخار عمودی

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

دی اریتور

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

سختی گیر

منابع و مخازن زاگرا

منابع و مخازن زاگرا

فیلترشنی


نظراتـــــ

f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U