مشتریان ما

این دفتر به منظور برقراری ارتباط گسترده با مشتریان در رابطه فروش و خدمات پس از فروش در جنوب کشور فعال می باشد. به دلیل فاصله زیاد کارخانه آب بند (بابل)تا مشتریان وخریداران در جنوب کشور وهمچنین سهولت در بازدید های فنی توسط کارشناسان مجموعه صنعتی آ ب بند اقدام به دایر کردن دفتر مرکزی فروش و خدمات پس از فروش نموده ایم.که با گوشی ای از خدمات این دفتر آشنا شویم: 

 
f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U