طراحی وساخت موتور خانه مرکز جمع آوری شیر روحانی مرودشت

25 1398 تیر

تجهیز کشتارگاه مرغ سالیذ توسط گروه تولیدی صنعتی زاگرا

دی این مجموعه از بویلر 800000 کیلو کالری آب داغ با فشار 10 بار و نیز منبع آب داغ 2000 لیتری ، سختی گیر 300000 گرین و مشعل گازی تمامآ با برند zagra استفاده گردید و طی فرایند طراحی ، ساخت ، نصب و نگه داری اولیه تحویل مدیریت مجموعه گردید.

 

 


مقالات مرتبطنظراتـــــ

f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U