تجهیز موتور خانه استخر آزادی شیراز

27 1398 خرداد

استخر آزادی شیراز
با مدیریت مهندس زاهدی
که پس از مذاکرات و در مورد مسائل فنی ، متریالها ، چهار دستگاه بویلر با ظرفیت یک میلیون کیلو کالری دو دستگاه دیگ بخار ایستاده با ظرفیت ۲۰۰ کیلو گرم بر ساعت و نیز دو دستگاه ازن ژنراتور با ظرفیت ۲۰۰ گرم تولید در ساعت سفارش داده شد .
گروه صنعتی زاگرا ضمن تشکر از مدیریت شرکت رنگ فیروز جناب آقای مهندس زاهدی برای حسن انتخاب برای آن مجموعه آرزوی موفقیت داریممقالات مرتبطنظراتـــــ

f3Z55MNHtsBZ8iqiCxP78qXPpI4Z8TLx-zi-uJfM7-U